Predstavitev Centra

Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe (CFGBC) je bil ustanovljen junija 2005 s strani Slovenskega konzorcija za bio-čipe, združenja slovenskih akademskih institucij, raziskovalnih inštitutov, kliničnih centrov in farmacevtske industrije. Izgradnjo Centra je delno funancirala EU.

Organizacijsko spada CFGBC pod Inštitut za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Center deluje znotraj Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL).

CFGBC je na razpolago vsem članicam Slovenskega konzorcija za bio-čipe vsak delovni dan med 8h in 17h (po dogovoru tudi dlje). Delo na CFGBC in rezervacijo opreme je potrebno najaviti teden dni vnaprej preko e-pošte cfgbc mf.uni-lj.si.

 

Naslov

Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta
Zaloška 4
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
fax: +386-1-543-7588
e-pošta: cfgbc mf.uni-lj.si

 

Vodja Centra

prof. dr. Damjana Rozman
e-pošta: damjana.rozman[a]mf.uni-lj.si
tel: +386-1-543-7591

 

Pomočnica vodje Centra

doc. dr. Tadeja Režen
e-pošta: tadeja.rezen[a]mf.uni-lj.si
tel: +386-1-543-7595

 

Tehnična pomočnica

Helena Klavžar
e-pošta: helena.klavzar[a]mf.uni-lj.si
tel: +386-1-543-7590

 

Spletna stran

Več informacij o Centru je na voljo na spletni strani http://cfgbc.mf.uni-lj.si.