Izobraževanje

Danes se vsi dnevno srečujemo z obsežno in raznoliko ponudbo elektronskih biomedicinskih zbirk in drugih informacijskih virov, njihovo obvladovanje pa je vedno bolj težavno. Želeli bi vam olajšati njihovo uporabo in vam prikazati vse možnosti iskanja kakovostnih informacij za vaše delo in študij. Tečaji bodo potekali v knjižnici in običajno trajajo dve šolski uri. Pouk poteka v obliki individualnega praktičnega dela pod vodstvom strokovno usposobljenih knjižničarjev. Tečaje z veseljem organiziramo tudi za manjše zaključene skupine.

Vaše prijave sprejemamo prek spletne prijavnice ali elektronskega naslova tecajicmk mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred pričetkom tečaja. Tečaji bodo organizirani za najmanj 4 udeležence. Število udeležencev tečajev je omejeno. Redni tečaji so za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačni.V letu 2017 nudimo naslednje tečaje

Usposabljanje v prostorih Medicinske fakultete (Vrazov trg 2, Ljubljana):
Usposabljanje poteka  v obliki individualnega praktičnega dela pod vodstvom strokovno usposobljenih knjižničarjev. Udeleženci po izvedenem tečaju prejmejo potrdilo o udeležbi.

20.6.2017 Program za urejanje referenc in citiranje EndNote Site License: začetni tečaj
23.6.2017 Program za urejanje referenc in citiranje EndNote Site License: nadaljevalni tečaj
/ Osnove iskanja medicinske literature: spoznajmo PubMED
/ Iskanje relevantne literature v sistemu PubMED: nadaljevalni tečaj
/ Mendeley - orodje za urejanje referenc in medsebojno povezovanje
/ Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani: hitro iskanje biomedicinskih informacij za raziskovalno in strokovno delo
/ Iskanje informacij v zbirkah podatkov: OvidSP (Medline, Journals)
/ Iskanje literature v Ovid Medline: nadaljevalni tečaj
po dogovoru Iskanje slovenske medicinske literature: Katalog CMK, Biomedicina Slovenica
po dogovoru Kdo vas citira?: Web of Science, Scopus, Google Scholar
po dogovoru Upravljanje in oblikovanje referenc pri pisanju članka: EndNote Basic

 

E-izobraževanja na daljavo:

Izobraževanje poteka v obliki videokonference in vključuje 40 minutno predstavitev uporabe elektronskega informacijskega vira s strani strokovno usposobljenega knjižničarja. Tovrstno izobraževanje ne vključuje individualnega praktičnega dela. Sodelujete lahko od doma ali z delovnega mesta in tako prihranite dragoceni čas in stroške. Potrebujete računalnik, dostop do interneta in slušalke. Pred pričetkom e-izobraževanja preberite navodila za izvajanje e-izobraževanja

/ Osnove iskanja literature v sistemu PubMED: spoznajmo PubMED
/ Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - hitro iskanje biomedicinskih informacij za raziskovalno in strokovno delo
/ Kdo vas citira? Web of Science, Scopus, Google Scholar
/ Mendeley - orodje za urejanje referenc in medsebojno povezovanje
/ Iskanje informacij v zbirkah podatkov: OvidSP (Medline, Journals)
po dogovoru Uporaba medicinskih baz na mobilnih napravah
po dogovoru Upravljanje in oblikovanje referenc pri pisanju članka - EndNote Basic