Izobraževanje

Danes se vsi dnevno srečujemo z obsežno in raznoliko ponudbo elektronskih biomedicinskih zbirk in drugih informacijskih virov, njihovo obvladovanje pa je vedno bolj težavno. Želeli bi vam olajšati njihovo uporabo in vam prikazati vse možnosti iskanja kakovostnih informacij za vaše delo in študij. Tečaji bodo potekali v knjižnici in običajno trajajo dve šolski uri. Pouk poteka v obliki individualnega praktičnega dela pod vodstvom strokovno usposobljenih knjižničarjev. Tečaje z veseljem organiziramo tudi za manjše zaključene skupine.

Vaše prijave sprejemamo prek spletne prijavnice ali elektronskega naslova tecajicmk mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred pričetkom tečaja. Tečaji bodo organizirani za najmanj 4 udeležence. Število udeležencev tečajev je omejeno. Redni tečaji so za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačni.V letu 2017 nudimo naslednje tečaje

Usposabljanje v prostorih Medicinske fakultete (Vrazov trg 2, Ljubljana):
Usposabljanje poteka  v obliki individualnega praktičnega dela pod vodstvom strokovno usposobljenih knjižničarjev. Udeleženci po izvedenem tečaju prejmejo potrdilo o udeležbi.

17.10.2017
8.11.2017
Iskanje informacij v zbirkah podatkov: OvidSP (Medline, Journals)
20.10.2017 Iskanje literature v Ovid Medline: nadaljevalni tečaj
24.10.2017
21.11.2017
Program za urejanje referenc in citiranje EndNote Site License: začetni tečaj
25.10.2017
15.11.2017
Osnove iskanja medicinske literature: spoznajmo PubMED
27.10.2017
21.11.2017
Iskanje relevantne literature v sistemu PubMED: nadaljevalni tečaj
7.11.2017
28.11.2017
Program za urejanje referenc in citiranje EndNote Site License: nadaljevalni tečaj
10.11.2017 Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani: hitro iskanje biomedicinskih informacij za raziskovalno in strokovno delo
14.11.2017
23.11.2017
Mendeley - orodje za urejanje referenc in medsebojno povezovanje
30.11.2017 Kdo vas citira?: Web of Science, Scopus, Google Scholar
13.12.2017 Upravljanje in oblikovanje referenc pri pisanju članka: EndNote Basic
po dogovoru Iskanje slovenske medicinske literature: Katalog CMK, Biomedicina Slovenica
po dogovoru  Uporaba medicinskih baz na mobilnih napravah

 

E-izobraževanja na daljavo:

Izobraževanje poteka v obliki videokonference in vključuje 40 minutno predstavitev uporabe elektronskega informacijskega vira s strani strokovno usposobljenega knjižničarja. Tovrstno izobraževanje ne vključuje individualnega praktičnega dela. Sodelujete lahko od doma ali z delovnega mesta in tako prihranite dragoceni čas in stroške. Potrebujete računalnik, dostop do interneta in slušalke. Pred pričetkom e-izobraževanja preberite navodila za izvajanje e-izobraževanja

13.10.2017 Osnove iskanja literature v sistemu PubMED: spoznajmo PubMED
24.10.2017 Iskanje informacij v zbirkah podatkov: OvidSP (Medline, Journals)
9.11.2017 Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - hitro iskanje biomedicinskih informacij za raziskovalno in strokovno delo
16.11.2017 Mendeley - orodje za urejanje referenc in medsebojno povezovanje
4.12.2017 Kdo vas citira? Web of Science, Scopus, Google Scholar