Izobraževanje

Danes se vsi dnevno srečujemo z obsežno in raznoliko ponudbo elektronskih biomedicinskih zbirk in drugih informacijskih virov, njihovo obvladovanje pa je vedno bolj težavno. Želeli bi vam olajšati njihovo uporabo in vam prikazati vse možnosti iskanja kakovostnih informacij za vaše delo in študij. Tečaji bodo potekali v knjižnici in običajno trajajo dve šolski uri. Pouk poteka v obliki individualnega praktičnega dela pod vodstvom strokovno usposobljenih knjižničarjev. Tečaje z veseljem organiziramo tudi za manjše zaključene skupine.

Vaše prijave sprejemamo prek spletne prijavnice ali elektronskega naslova tecajicmk mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred pričetkom tečaja. Tečaji bodo organizirani za najmanj 4 udeležence. Število udeležencev tečajev je omejeno. Redni tečaji so za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačni.V letu 2018 nudimo naslednje tečaje

Usposabljanje v prostorih Medicinske fakultete (Vrazov trg 2, Ljubljana):
Usposabljanje poteka  v obliki individualnega praktičnega dela pod vodstvom strokovno usposobljenih knjižničarjev. Udeleženci po izvedenem tečaju prejmejo potrdilo o udeležbi.