POUK

Sodelavci Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo sodelujemo pri dodiplomskem pouku farmakologije in toksikologije (oz. farmakologije) na:

in pri podiplomskem, doktorskem študiju Biomedicina.

Seznam predavanj za vse študijske smeri