Zaposleni

Predstojnik:
prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svétnik

Člani:
prof. dr. Rok Vengust, dr. med.
prof. dr. Oskar Zupanc, dr. med.
prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.
prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med.
doc. dr. Drago Dolinar, dr. med.
doc. dr. Klemen Stražar, dr. med.

Pedagoški sodelavci:
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, univ. dipl. ing. fiz.
doc. dr. Rihard Trebše, dr. med.
asist. dr. Borut Pompe, dr. med.
asist. dr. Boštjan Kocjančič, dr. med.
asist. dr. Lovro Suhodolčan, dr. med.
asist. dr. David Martinčič, dr. med.
asist. dr. Tanja Slokar, dr. med.
asist. dr. Miha Vodičar, dr. med.
asist. dr. Janez Mohar, dr. med.
Borut Kovačić, dr. med.
Uroš Meglič, dr. med.
Jan Vogler, dr. med.
Taras Šarler, dr. med.
Klemen Avsec, dr. med.
Klemen Bošnjak, dr. med.
Jure Leban, dr. med.
Nik Žlak, dr. med.


Raziskovalci:
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, univ. dipl. ing. fiz.
prof. ddr. Aleš Iglič, univ. dipl. ing. fiz.

Glavna sestra Katedre za ortopedijo:
Magda Peruško, d.m.s.