Predstavitev katedre

Predstojnik Katedre za psihiatrijo

Prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.

Tel: 01 5872 335


E-naslov: kat.psih mf.uni-lj.si 

Naslov:
Katedra za psihiatrijo
Univerzitetna psihiatrična klinika
Stavba A - klet
Studenec 48
1000 Ljubljana