Predstavitev katedre

Katedra za slikovno diagnostiko / od 12.3.2018 dalje Katedra za radiologijo

(Stavba UKC)

Zaloška 7, 1. nadstr. SOBA 20

1000   Ljubljana

tel.: 01/ 522 34 73

e-mail: metka.zupancic mf.uni-lj.si