Predstavitev inštituta

Predstojnik:
Doc. dr. Bojan Božič, univ. dipl. fiz.
 
Tajništvo:
Senta Jaunig
 
Naslov in telefon:
Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: (386) 1 543 7600
E-pošta: IBF mf.uni-lj.si