Predstavitev inštituta

Inštitut za patološko fiziologijo je ob nastanku prve popolne medicinske fakultete v Ljubljani leta 1945 ustanovil akademik prof.dr. Andrej O. Župančič, ki ga je kot predstojnik vodil prvih 30 let. Ob sebi je zbral mlajše sodelavce in usmeril inštitut v temeljne nevrobiološke raziskave na področju holinergičnega živčnega prenosa, na pedagoškem področju pa v poučevanje mehanizmov bolezni človeka za študente medicine in stomatologije.

Inštitut za patološko fiziologijo je učna, raziskovalna in strokovna enota Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Stoji na območju stare ljubljanske bolnice nasproti Kliničnega centra, in to ob ograji, ki meji na Zaloško cesto. Ima dve glavni stavbi z vajalnicama za študente in 'hlevček' za poskusne živali. Najlepši del inštituta je njegov vrt s košatimi drevesi in majhnim bazenčkom z vodnimi drsalci, sem ter tja kakšno žabo in lokvanji.

Na inštitutu je zaposleno akademsko osebje (pedagoški delavci in raziskovalci), tehnični delavci in nižji tehnični delavci ter tajnica. Med pedagoškim osebjem so štirje redni profesorji na učiteljskih mestih, ostali zasedajo šest asistenskih mest, večina od njih ima tudi učiteljske nazive. Na inštitutu za določeno dobo delajo tudi mladi raziskovalci, dodiplomski in podiplomski študenti in sodelavci iz drugih slovenskih institucij ter iz tujine, tako da dela na inštitutu vsega skupaj okrog 40 ljudi.

Glavni delež pedagoškega dela odpade na pouk predmeta patološka fiziologija na študijskih programih medicine, dentalne medicine, farmacije in fizioterapije. Biokemijo bolezni človeka učimo kot izbirni predmet za študente biokemije na FKKT UL. Na Visoki šoli za zdravstvo UL učimo premet Fiziologija za večino smeri njihovega študija. Predmet Splošna fiziologija učimo tudi v rednem programu študija Biokemija. Sodelujemo tudi pri podiplomskem pouku na UL v okviru univerzitetnega programa Biomedicina.

Raziskovalno delo poteka v okviru štirih raziskovalnih programov, ki jih financira Agencija za raziskovanje in razvoj Slovenije. Poleg teh teče na inštitutu še nekaj manjših raziskovalnih projektov, vključeni smo tudi v mednarodne projekte in povezave. Večina raziskav še vedno sodi med temeljne nevrobiološke raziskave na področju plastičnosti živčevja in mišic, nevrodegenerativnih bolezni, regeneracije živcev po poškodbi, razvoja živčnomišičnega stika, mehanizmov nevroendokrine sekrecije in delovanja toksinov.