Predstavitev Računalniškega informacijskega središča MF ULJ

Računalniško informacijsko središče (RIS) skrbi za osrednji del omrežja Medicinske fakultete (Komunikacijske in informacijske mreže Medicinske fakultete, KIM MF), osrednje storitve in aplikacije ter nudi pomoč koordinatorjem lokalnih omrežij.