Predstavitev katedre

Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je bila ustanovljena 1. aprila 1997.
Katedra sodeluje pri dodiplomskem pouku predmeta "Stik z bolnikom" v 2. letniku (smer "Medicina") ter pri dodiplomskem pouku predmeta "Gibala" v 4. letniku (smer "Medicina"). Vsak študent pri tem predmetu opravi tudi obvezne vaje.

Pri pedagoškem delu katedra sodeluje tudi na:

pri raziskavah pa na:

ter pri podiplomskem univerzitetnem študiju "Biomedicina".

Katedra vzdržuje stike z osrednjim strokovnim evropskim odborom "UEMS European Board for Physical and Rehabilitation Medicine", ki v okviru Evropske skupnosti usklajuje podiplomski študij in organizira evropski izpit.

Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ima sedež v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (URI - Soča)  v Ljubljani, Linhartova 51.

 irsr

Raziskovalno delo

Člani Katedre za fizikalno in rehabilitacijsko medicino so v zadnjih letih sodelovali pri

slovenskih raziskovalnih projektih:

mednarodnih raziskovalnih projektih:

 

Študentom je na razpolago moderna študijska knjižnica v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča, ki sodi med najboljše v Evropi na področju rehabilitacijske medicine. Knjižnični fond knjižnice vsebuje 7216 enot knjig; naročenih je 42 tujih in 28 naslovov slovenskih revij;

Vsi člani Katedre aktivno sodelujejo pri urejanju strokovne revije "Rehabilitacija", ki izhaja od leta 2002 leto, dvakrat letno (ISSN 1580-9315).