Predstavitev katedre

Zaposleni na Katedri za infekcijske bolezni in epidemiologijo

 

Dobrodošli na spletni strani Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo, ki kot učna ustanova prenaša strokovno doktrino na dodiplomske in podiplomske študente medicine in dentalne medicine na MF, Univerze v Ljubljani.
Sodelavci Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo pri svojem delu na najvišji ravni povezujemo pedagoško, strokovno in raziskovalno dejavnost.
Vse informacije o organizaciji pouka za medicino in dentalno medicino dobite v naši "SPLETNI UČILNICI", kjer so tudi izročki vseh predavanj, seminarjev, kliničnih primerov bolnikov, itd.
Za morebitne dodatne informacije se obrnite na tajništvo Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo (e-naslov: simona.rojs kclj.si) ali direktno na predstojnika Katedre (e-naslov: janez.tomazic kclj.si).

ŠTUDENTJE:

Obiščite našo SPLETNO UČILNICO: za dostop potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili na MFUL. Če gesla nimate, ali pa se ga ne spomnite, pošljite sporočilo na uredništvo Spletne učilnice MF. V sporočilu navedite ime, priimek, vpisno številko, letnik in smer študija. Dostop do spletne učilnice imajo lahko samo vpisani študentje MFUL in se ne sme posredovati drugim osebam!