Učno gradivo

STROKOVNA LITERATURA ZA ŠTUDENTE MEDICINE IN DENTALNE MEDICINE


Infectious disease (2010): Clinical short course; F Southwick – dosegljivo na: http://rajamed.blogspot.com/2010/01/infectious-diseases-clinical-short.html

Kaj je dosegljivo v CMK : http://www.mf.uni-lj.si/cmk/infekcijske-bolezni-z-epidemiologijo

Infekcijske bolezni (2002); MM Gomišček, AM Radšel

Clinical Infectious Diseases (2008); D Schlossberg

Kako predpisovati protimikrobna zdravila v bolnišnicah
(2007); M Čižman, B Beović

Principles and practice of infectious diseases (2010); GL
Mandell, JE Bennett, R Dolin

Harrisons Principles of Internel Medicine (2009); AS
Fauci, E Braunwald, Kasper DL, et al.

Zborniki infektoloških simpozijev

Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo
(2002); M Gubina, A Ihan

Parazitologija človeka (2010), J Logar

Medicinska virologija (2011), M Poljak, M Petrovec

Textbook of pediatric infectious diseases (2009), DR Cherry