AKTUALNA OBVESTILA

Rezultati izpitov Zdravje in okolje 12. 9. 2017 in Metode javnega zdravja 14. 9. 2017

 

 

 IZPITNI ROKI 2016-17 (posodobljena verzija - sprememba pri ZIO-DM)

 

 

Obvestilo študentom:

Vse prošnje in vprašanja študentov v zvezi s študijskimi zadevami naslovite na nina.kosir mf.uni-lj.si , od koder bodo posredovane nosilcem predmetov oz. predstojniku.

 

 

Zdravje in okolje - DM,  rezultati 1. delnega izpita 23.3.2017

  

Zdravje in okolje:   

   ocene seminarjev EMŠ-M 

 

Metode javnega zdravja:

   ocene seminarjev EMŠ-M  

   ocene seminarjev EMŠ-DM

 

 

 

Medicina športa - izbirni predmet:

Urnik predavanj je objavljen v rubriki Dodiplomski študij - M6. 

Za študente (absolvente), ki so predmet vpisali že v štud. letu 2015/16 in so že opravili vaje pri izbranem mentorju, predavanja niso obvezna. Oceno boste dobili na podlagi zagovora seminarske naloge. 

 

  

PZV - Medicina dela:

Študenti morate najkasneje en dan pred izpitom oddati seminarsko nalogo ter izpolnjene obrazce z vaj (OKVIRNA ANALIZA, PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI KARTON) v tajništvu Katedre za javno zdravje, kar vam potrdimo na evidenčnem listu. 

Dokumente lahko oddate v času uradnih ur KJZ od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure oz. po predhodnem dogovoru. 

 

 

URADNE URE

URADNE URE TAJNIŠTVA KATEDRE ZA JAVNO ZDRAVJE SO: OD PONEDELJKA DO ČETRTKA  OD 900 DO 1100

 

IZPITNI ROKI 2016/17

Prijave:

- na vse izpite se prijavite preko VIS-a

- delni izpiti (kolokvij) pri predmetih Zdravje in okolje in Metode v JZ: na prvi kolokvij se prijavite preko e-pošte (nina.kosir mf.uni-lj.si), na drugi kolokvij pa na VIS

 - seznam izpitnih rokov 2016/2017 bo objavljen, ko bodo termini potrjeni na svetih letnikov

 

 

UČBENIKI

Učbenik Uvod v javno zdravje, avtorji Lijana Zaletel Kragelj, Ivan Eržen, Marjan Premik, lahko kupite na Katedri za javno zdravje, Zaloška 4, Ljubljana.

Cena: 30 eur