Predstavitev katedre

 

PEDAGOŠKA DEJAVNOST 

Katedra za mikrobiologijo in imunologijo

Katedra za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete je zadolžena za izvedbo pouka na štirih fakultetah Univerze v Ljubljani: na Medicinski fakulteti (za študente medicine in dentalne medicine), Biotehniški fakulteti (za študente biologije, mikrobiologije in prehrane), Fakulteti za farmacijo (za študente farmacije, laboratorijske biomedicine in kozmetologije) in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (za študente biokemije).

Katedra je zadolžena tudi za organizacijo in izvedbo pouka na Univerzi v Ljubljani v okviru interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina.

Katedra za mikrobiologijo in imunologijo v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana organizira podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene za zdravnike in medicinske sestre z visoko izobrazbo in sanitarne inženirje.

Inštitut in Katedra za mikrobiologijo in imunologijo organizirata tudi specialistični študij iz klinične mikrobiologije in usposabljata zdravnike, ki specializirajo infektologijo in dermatovenerologijo.