Izbirni predmeti

V petem in šestem letniku študija medicine lahko študentje po predhodnem dogovoru z nosilcem predmeta opravljajo izbirna predmeta:

Raziskovanje v maksilofacialni kirurgiji (5. in 6. letnik):

 režim