Predstavitev katedre

Katedra za otorinolaringologijo je bila ustanovljena leta 1945 za poučevanje predmeta Otorinolaringologija za študente splošne in dentalne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Člani katedre poučujejo tudi na Pedagoški fakulteti in Visoki šoli za zdravstvo ter sodelujejo pri podiplomskem študiju. Od leta 1997 dalje katedra vodi specializacijo klinične logopedije. Na katedri sta dve učiteljski in štiri asistentska mesta.