Gibala

Predmet Gibala izvajajo Katedra za ortopedijo, Katedra za fizikalno medicino in rehabilitacijo, Katedra za kirurgijo ter Katedra za radiologijo. Obsega 4 tedne pouka (7 ECTS) in se zaključi z izpitom.

 

REŽIM ŠTUDIJA ZA PREDMET GIBALA

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina objavljamo:

- Rezim studija za predmet Gibala

 

PREDAVANJA IN IZPIT  -  GIBALA

- Seznam predavanj z literaturo in navodila za izpit v študijskem letu 2018/2019

POWERPOINT datoteke (Ortopedija) 

 

VAJE IN SEMINARJI      

Navodila za vaje iz ortopedije

Navodila za vaje iz fizikalne medicine in rehabilitacije

Navodila za vaje iz travmatologije

 

IZPITNI ROKI IZ PREDMETA GIBALA v študijskem letu 2018/2019


Vsem študentom je zagotavljeno prosto mesto za opravljanje izpita takoj po zaključku opravljenega sklopa, zato se na rezervirane roke (19.12.2018, 20.02.2019, 10.04.2019, 26.06.2019) lahko prijavijo le študentje 4. letnika iz vsakokratnega sklopa. Razpored za ustni del izpita bo objavljen na dan pisnega izpita v predavalnici Ortopedske klinike. V primeru neopravljenega ali delno opravljenega izpita se bo študent(ka) lahko prijavil(a) le na preostale proste termine v okviru razpisanega števila mest.

Indekse za vpis ocene lahko oddate na samem izpitu ali ob ponedeljkih in sredah med 8.00-9.00 v tajništvu Ortopedske klinike.

 

19.12.2018      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, prvi sklop)
                        USTNI IZPIT 20.12.2018 in 21.12.2018

18.02.2019      PISNI IZPIT (30 kandidatov - Erasmus, 5. in 6. letnik)
                        USTNI IZPIT 19.03.2019 in 20.03.2019

20.02.2019      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, drugi sklop)
                        USTNI IZPIT 21.02.2019 in 22.02.2019

10.04.2019      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, tretji sklop)
                        USTNI IZPIT 11.04.2019 in 12.04.2019

26.06.2019      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, četrti sklop)
                        USTNI IZPIT 27.06.2019 in 28.06.2019

10.07.2019      PISNI IZPIT (30 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                        USTNI IZPIT 11.07.2019 in 12.07.2019

09.09.2019      PISNI IZPIT (30 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                        USTNI IZPIT 10.09.2019 in 11.09.2019