Zaposleni

Predstojnik:
prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svétnik

Člani:
prof. dr. Rok Vengust, dr. med.
prof. dr. Janez Brecelj, dr. med.
prof. dr. Oskar Zupanc, dr. med.
prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.
prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med.
doc. dr. Drago Dolinar, dr. med.

Pedagoški sodelavci:
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, univ. dipl. ing. fiz.
doc. dr. Rihard Trebše, dr. med.
asist. dr. Borut Pompe, dr. med.
asist. dr. Klemen Stražar, dr. med.
asist. dr. Boštjan Kocjančič, dr. med.
asist. dr. Lovro Suhodolčan, dr. med.
asist. David Martinčič, dr. med.
asist. dr. Tanja Slokar, dr. med.
asist. dr. Miha Vodičar, dr. med.
Uroš Meglič, dr. med.
Jan Vogler, dr. med.
Taras Šarler, dr. med.
Klemen Avsec, dr. med.

Raziskovalci:
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, univ. dipl. ing. fiz.
prof. ddr. Aleš Iglič, univ. dipl. ing. fiz.

Glavna sestra Katedre za ortopedijo:
Magda Peruško, d.m.s.