Predstavitev katedre

Poslanstvo

Poslanstvo sodelavcev Katedre za stomatološko protetiko je izvajanje dodiplomskega pouka štirih predmetov na študiju dentalne medicine in na UKC izobraževanje specialistov stomatološke protetike. Delovanje Katedre temelji na treh ravneh: pedagoško delo, klinično delo s pacienti in raziskovalna dejavnost.

 

Pedagoška dejavnost

V okviru Katedre za stomatološko protetiko poučujemo štiri predmete: Predklinična protetika z dentalnimi materiali, Gnatologija, Fiksna protetika in Snemna protetika. Pouk na Katedri za stomatološko protetiko ima poleg teoretičnih osnov tudi velik poudarek na praktičnih vajah, tako na predkliniki na fantomih še posebej pa na kliničnih vaja na pacientih. Pri predmetu Predklinična protetika, kjer se študent prvič sreča s praktičnim delom na modelih in kasneje na fantomih, je razmereje med teoretičnim delom in praktičnimi vajami 1: 2,5, za Gnatologijo 1:1,33. To razmerje je pri kliničnih predmetih t.j. fiksni in snemni protetiki 1:3,25. V okviru vaj potekajo tudi seminarji, ki so namenjeni predvsem samostojnemu delu študentov in obdelavi tvarine s stališča študenta pod vodstvom mentorja. Na kliničnih vajah študenti samostojno izvajajo protetično oskrbo pacientov pod vodstvom in nadzorom asistentov.

 

Strokovno delo

Člani Katedre delujejo s tretjinsko delovno obvezo tudi kot specialisti na Stomatološki kliniki UKC. Zadolženi so za izvedbo zahtevnih specialističnih protetičnih oskrb in tudi za terciarno dejavnost v okviru protetike. Kot edina taka ustanova v državi smo nosilci razvoja stroke v Sloveniji in ga izvajamo skozi redna izobraževanja slovenskih zobozdravstvenih delavcev in publiciranje.

 

Raziskovalno delo

Vsi člani katedre smo sodelavci raziskovalnih projektov. Eden je Stomatognati sistem, drugi Oralno zdravje. Raziskovalno sodelujemo na projektu s Fakulteto za strojništvo, kjer odpiramo novo raziskovalno sodelovanje na področju nanostrukturiranih polimerov v stomatologiji in medicini. S fakulteto v Zagrebu nadaljujemo skupni raziskovalni projekt o kvaliteti življenja v povezavi s protetično oskrbo (OHIP). Asistenta Peter Jevnikar in Čedo Oblak sta člana programske skupine »Inženirska keramika in biokeramika« na Odseku za inženirsko keramiko na Inštitutu Jožef Stefan. Za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso sta leta 2007 člana katedre Ljubo marion in Čedo Oblak s skupino iz Instituta Jožef Stefan dobila Puhovo priznanje.

Ožja raziskovalna področja, s katerimi se ukvarjamo, so pestra in različna. Profesor Marion je začel raziskovalno delo s študijem bioloških odzivov na dentalne materiale na institutu NIOM v Oslu, nadaljeval z elektrognatografijo v skupini profesorjev Lewina in Maruyame in kasneje prešel na klinične in keramične tehnike. Trenutno vodi skupino, ki preverja biološke odzive nanostrukturiranih polimerov. Leta 2001 je docent Kopač zagovarjal doktorsko nalogo s področja uporabe retrakcijskih sredstev v fiksni protetiki. Ksenija Rener Sitar in Ecijo Sever sta svoje raziskave s področja gnatologije uspešno zaključila z zagovorom svojih magistrskih nalog leta 1997 in 2003. Čedomir Oblak in Peter Jevnikar sta se usmerila v študij dentalnih materialov in v povezavi s skupino dr. Kosmača iz Inštituta Jožef Stefan oba magistrirala s tega področja. Svoje raziskovalno delo je dr. Oblak nadaljeval na istem področju in leta 2008 uspešno branil doktorsko disertacijo. Kmalu za tem tudi Peter Jevnikar. Milan Kuhar se je v glavnem ukvarjal s prepustnostjo sklenine in plastičnimi premazi na sklenini in akrilatih. Magistriral je leta 1997, doktoriral pa leta 2005. Docent je postal leta 2008. Dušan Šušterčič je doktoriral s področja uporabe laserjev v stomatologiji leta 2003. Rok Zupančič je v sodelovanju z Inštitutom za raziskavo materiala v magisteriju proučil mehanske in korozijske lastnosti lotanih in lasersko varjenih spojev stelitne zlitine. Asistent Matjaž Golobič je dobil drugo nagrado na svetovnem kongresu protetikov (ICP) na Japonskem leta 2007 s predstavitvijo svojega posterja o uporabi Dahlove opornice.