Medicinski center za molekularno biologijo (MCMB)

 

Medicinski center za molekularno biologijo MF UL je bil kot pobudnik in začetnik molekularne genetike v slovenski medicini ustanovljen leta 1992 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, sicer pod okriljem Inštituta za biokemijo MF, vendar kot medicinski center za koordinacijo raziskovalne in pedagoške dejavnosti na področju molekularne biologije oz. genetike med njegovimi članicami – inštituti Medicinske fakultete, nekaterimi klinikami KC in Onkološkim inštitutom. Deluje tako, da skupaj s partnerjem – članico centra identificira problematiko, ki je v interesu ustanove članice, njeni mladi raziskovalci nato na Centru v okviru njegove osrednje raziskovalne skupine to problematiko raziskujejo in se usposabljajo na področju molekularne biologije/genetike, na koncu pa razvito metodologijo prenesemo na članico in sodelujemo pri vzpostavitvi ustreznega molekularno-biološkega laboratorija. Center je bil tudi pobudnik za ustanovitev slovenskega konzorcija za tehnologijo bio-čipov, v okviru katerega je bil v nekaj letih postavljen tudi Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe (CFGBC).  

 

 

Vodja Medicinskega centra za molekularno biologijo

 

Prof. dr. Radovan Komel

Vrazov trg 2

1000 Ljubljana

tel.: +(386) 1 543 76 46

radovan.komel mf.uni-lj.si

 

 

 

Govorilne ure:


Po predhodnem telefonskem dogovoru.