O Inštitutu

 

O INŠTITUTU

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IMI MF UL) je osrednja, največja slovenska ustanova za mikrobiološko in imunološko strokovno zdravstveno, raziskovalno in pedagoško dejavnost. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, Onkološkim inštitutom v Ljubljani in drugimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji razvija in povezuje temeljno in klinično mikrobiologijo in imunologijo.

Predstojnik:

Tajništvo:

 

 

Kontakt:

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta

INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO

Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01 E: imi.info mf.uni-lj.si | www.imi.si

 

Enota imunologija: Korytkova 2, 1000 Ljubljana T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 85