KONČNA OCENA PROPEDEVTIKA 06.09.2017

Vpisne končna ocena 2016-17