Informacije za uporabnike Komunikacijske in informacijske mreže MF

Uporabniki dobijo dodatne informacije pri svojih koordinatorjih.

Nekaj pomembnejših povezav: