Proxy: posredovanje prometa za oddaljene uporabnike

Uvod

Storitev 'posredovanje prometa' našim oddaljenim uporabnikom omogoča uporabo baz podatkov, za katere ima Medicinska fakulteta posebne licence, kot so Web of Science (www.izum.si), el.revije preko Science Direct (www.sciencedirect.com), mnoge revije dostopne preko domače strani Centralne medicinske knjiznice (CMK, www.mf.uni-lj.si/cmk) itd.
Zainteresirani lahko vse dodatne informacije dobijo pri kontaktnih osebah po enotah MF. Te osebe lahko informacije dobijo v CMK in RIS, in sicer v CMK o dostopnih revijah in pogojih uporabe baz, za katere skrbita CMK in Univerza v Ljubljani, na IBMI pa glede tehnične podpore in uporabniških imen za uporabo storitve posredovanja prometa.

O licencah in avtorizaciji

Komercialne baze so na razpolago le organizacijam, ki so poravnale svoje obveznosti. V te namene lahko lastniki teh baz omogočijo dostop do baz le z računalnikov, ki pripadajo neki organizaciji in ki jih organizacija predhodno sporoči lastniku baze. Ta način preverjanja uporabnikov imenujemo preverjanje po IP naslovu računalnika, ki se kljub pomanjkljivostim še vedno precej uporablja.

Hkrati to pomeni, da naši uporabniki, ki niso neposredno povezani v omrezje fakultete, omenjenih zbirk podatkov ne morejo uporabljati neposredno.

Storitev 'posredovanje prometa' našim oddaljenim uporabnikom omogoča, da se prijavijo na ustrezen računalnik v omrezju MF (ti. proxy ali spletni posredovalnik), se avtorizirajo z veljavnim uporabniskim imenom in geslom, nato pa do zbirk dostopajo z IP številko tega vmesnega računalnika. (Dostop do revij, ki zahtevajo posebno uporabnisko ime in geslo, na opisani način ni mogoč.)

Nekatere licence so še dodatno omejene, npr. na uporabo le iz delovnih prostorov ali zahtevajo uporabo zgolj v nekomercialne namene. Zato vse zanteresirane obveščamo, da morajo sami preveriti licenčne pogoje in da RIS pri tem ne prevzame odgovornosti za morebitne zlorabe.

Pridobitev uporabniškega imena in gesla

Storitev omogočamo le zaposlenim na katedrah Medicinske fakultete, ki niso neposredno povezane v omrežje KIM MF, in sicer za dostop iz svojih delovnih organizacij (npr. KC). Ti uporabniki morajo biti člani CMK s poravnano članarino. Sledi opis postopka za pridobitev uporabniškega imena in gesla.

Zaposleni na MF sporoči svojemu koordinatorju (na enoti MF), da želi uporabljati storitev proxy.  Koordinator preveri, če uporabnik izpolnjuje prej navedene pogoje, in na ris at mf.uni-lj.si sporoči seznam uporabnikov z njihove enote (vključno z imeni, priimki in uporabniškimi imeni uporabnikov), ki želijo uporabljati storitev proxy. RIS nato pošlje koordinatorju obvestilo o rešitvi prošnje. Za uporabo storitve proxy se uporablja enako uporabniško ime in geslo, kot ga uporabnik uporablja za ostale storitve KIM MF (npr. email).

Opombe: če koordinator še ni dostavil uporabnikovega podpisanega formularja o uporabi storitev Komunikacijske in informacijske mreže MF na RIS (za vsakega uporabnika posebej), mora to urediti še pred pridobitvijo dostopa do Proxy (več informacij: http://www.mf.uni-lj.si/ris).

Tehnična navodila

Pred uporabo storitve je potrebno vnesti nastavitve za proxy strežnik. Primer za MS Internet Explorer 7 (Tools/IntenetOptions/Connections/):

LAN Settings: UseProxyServer

Address: proxy2.mf.uni-lj.si

Port: 1163


Program vas bo ob vsakem zagonu nato vprašal za uporabniško ime in geslo. Ta podatka se preverita v osrednji zbirki uporabnikov na MF in sta enaka kot za npr. el.pošto na MF.

Zaradi obremenjenosti strežnika vas prosimo, da storitev posredovanja prometa uporabljate le za dostop do licenčnih baz podatkov in ne vseskozi (za dostop do npr. www.najdi.si). S prej opisanimi nastavitvami tudi ne boste mogli uporabljati zaščitenih spletnih strani svoje organizacije, do katerih lahko pridete le preko svojega intraneta (npr. v KC). To je dodaten razlog, da po uporabi opisane storitve nastavitve vasega programa spremenite v prvotno stanje.

Nastavljeni proxy streznik izključite z ustrezno opcijo v prej opisanih menujih, če pa ste imeli prej nastavljen drug proxy, morate vnesti tega. Delo si lahko precej olajšate z nastavitvijo dveh brskalnikov, od katerih bo eden uporaben kot doslej, drugi pa za potrebe proxy.

Žal bomo morali ob morebitni preobremenjenosti strežnika to storitev omejevati.

Dodatne informacije (dostopne za zahtevo):