Zapisnik

Zapisnik 25. seje Senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 19.3.2012 ob 12. uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 26. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 16.4.2012 ob 12. uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 27. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 28.5.2012 ob 12.uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 28. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 2.7.2012 ob 12. uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 29. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 8.10.2012 ob 12. uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 30. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 19.11.2012 ob 12.00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 31. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 17.12.2012 ob 12.00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 32. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 06.02.2017 ob 12:00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 33. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 18.4.2013 ob 12:00 v sejni sobi na tajništvu faultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 1. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 15.4.2013 ob 12:00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 2. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedejek dne 27.5.2013 ob 12:00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 3. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 1.7.2013 od 12:00 uri v sejni sobi na tajništvu fakulete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 4. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 7.10.2013 ob 12:00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 5. seje senata Medicinske fakultete.pdf, ki je bila v ponedeljek dne 18.11.2013 ob 12:00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2 

Zapisnik 6. seje senat Medicinske fakultete.pdf,  ki je bila v ponedeljek dne 16.12.2013 ob 12:00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 7. seje senata Medicinske fakultete.pdf, ki je bila v ponedeljek dne 3.2.2014 ob 12:00 uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 8. seje Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 10.3.2014 ob 12:00 uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

 Zapisnik 9. seje senata Medicinske fakultetenata , ki je bila v ponedeljek dne 14.4.2014 ob 12.00 uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 10. seje Senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedlejk dne 26.5.2014 ob 12.00 uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 11. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila ponedeljek dne 30.6.2014 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 12. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 6.10.2014 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 13. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 10.11.2014 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 14. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 15.12.2014 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 15. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 9.2.2015 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 16. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 16.3.2015 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 17. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 20.4.2015 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 2. dopisne seje senata Medicinske fakultete, ki je potekala v času od 22.4.2015 do 24.4.2015.

Zapisnik 18. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 25.5.2015 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 19. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 29.6.2015 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 3. dopisne seje senata Medicinske fakultete, ki je potekala v času od 4.9.2015 do 7.9.2015.

Zapisnik 20. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 5.10.2015 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 21. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 16.11.2015 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 22. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 14.12.2015 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 23. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 25.1.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakutlete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 24. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 7.3.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakutlete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 4. dopisne seje senata Medicinske fakultete, ki je potekala 14.3.2016 od 9. do 14. ure.

Zapisnik 25. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 11.4.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 26. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 23.5.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 27. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 27.6.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik izredne seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 12.9.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 5. dopisne seje senata Medicinske fakultete, ki je potekala 26.9.2016 od 9. do 14. ure.

Zapisnik 28. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 3.10.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 29. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 21.11.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 30. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 19.12.2016 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 31. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 6.2.2017 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Zapisnik 32. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 13.3.2017 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Izvlecek zapisnika 33. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 10.4.2017 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Izvleček zapisnika 34. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 22.5.2017 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Izvleček zapisnika 35. seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 26.6.2017 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.

Izvleček zapisnika izredne seje senata Medicinske fakultete, ki je bila v ponedeljek dne 25.9.2017 ob 12. uri, v sejni sobi na tajništvu fakultete, Vrazov trg 2.