Ostali akti UL MF

 

Na podlagi zahteve Računskega sodišča RS, je dekan UL MF prof. dr. Dušan Šuput, sprejel naslednje organizacijske akte UL MF, ki se uporabljajo z dnem objave na spletni strani:

 

Upravni odbor UL MF je na zahtevo Računskega sodišča sprejel:

 

Navodila komisiji za izbor kandidatov na razpisana pedagoška delovna mesta - Navodila za izbor kandidatov 10.10.2014.pdf .

 

Pravilnik o disciplnski odgovornosti delavcev Univerze v Ljubljani

 

Pravilnik o organiziranosti in delovanju MEC

 

Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL MF 

 

 Interno navodilo o potnih nalogih, obračunu in izplačilu stroškov službenega potovanja na UL Medicinski fakulteti