Napredovanje na delovnem mestu

Napredovanja v letih 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018

 1. Delovna mesta plačnih skupin D, J in H

Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi v Ljubljani. 

2. Delovna mesta plačne skupine E

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pojasnila Ministrstva za javno upravo v zvezi z napredovanji javnih uslužbencev