Tutorstvo na UL MF

 

V študijskem letu 2016/2017 teče že osmo leto učiteljskega tutorstva na UL Medicinski fakulteti.Tutorstvo je na UL Medicinski fakulteti organizirano v obliki učiteljskega tutorstva, ki ga izvaja na UL MF zaposleno akademsko osebje (seznam učiteljev tutorjev s kontaktnimi informacijami ).

Ob začetku študijskega leta študenti 1. letnika prejmejo po e-pošti obvestilo, kateri učitelj tutor jim je dodeljen za vsa študijska leta na UL MF.

Glede dodatnih informacij, o seznamu učiteljskih tutorskih parov in študentov študijskega programa EMŠ medicine in dentalne medicine, se lahko obrnete na dekanatmf.uni-lj.si ali na marusa.vukelicmf.uni-lj.si.

 

Tutorstvo na UL MF poteka tudi v obliki študentskega tutorstva, ki ga organizirajo in izvajajo s strani Študentskega sveta imenovani koordinatorji. Določa ga Pravilnik o študentskem tutorstvu na Medicinski fakulteti UL.

Učiteljsko tutorstvo ureja Pravilnik o sistemu učiteljskega tutorstva na Medicinski fakulteti UL, ki je bil sprejet na seji senata UL Medicinske fakultete in dopolnjen oktobra 2013. Prvenstveni namen učiteljskega tutorstva na UL Medicinski fakulteti je razen pomoči pri učinkovitem študiju in akademski karieri predvsem vzgoja študentov medicine in dentalne medicine v bodoče zdravnike in zobozdravnike. Bistvene informacije so v zloženki učiteljsko tutorstvo na UL MF

Centralna medicinska knjižnica kot pomoč pri uporabi informacijski virov uvaja Tutorstvo za informacijske vire.

Nekaj osnovnih navodil in informacij o tutorstvu na UL je na voljo v Tutorskem priročniku Univerze v Ljubljani. Učitelji in študenti tutorji se lahko obrnejo tudi na Komisijo za učiteljsko tutorstvo (predsednica komisije: prof. dr. Vita Dolžan, člani komisije: prof.dr. Erika Cvetko, prof.dr. Milan Kuhar, prof.dr. Tomaž Marš, doc.dr. Zvonka Rener Primec, doc.dr. Maja Rus Makovec, prof.dr. Nina Zidar; Manca Nečimer in Renata Tekavec) in na svetovalce komisije (prof.dr. Živa Novak Antolič, prof.dr. Uroš Ahčan, prof.dr. Borut Geršak,  prof.dr. Milan Petelin, prof.dr. Matija Tomšič).

Poleg tutorstva za redne študente se na UL Medicinski fakulteti izvaja tudi predmetno učiteljsko  tutorstvo in študentsko tutorstvo za tuje študente, ki so udeleženci študijskih izmenjav v okviru programov mobilnosti (Erasmus, Basileus, CEEPUS, itd.).  Več informacij o programih mobilnosti je na voljo v rubriki Mednarodno sodelovanje/International Cooperation.

Učiteljsko tutorstvo za študente s posebnimi potrebami vodi prof. dr. Črt Marinček.

Tutorji pripravijo vmesno in letno poročilo o izvedenem tutorstvu in ga oddajo v elektronski obliki na elektronski naslov Komisije za učiteljsko tutorstvo uciteljsko.tutorstvomf.uni-lj.si. Obrazec za vmesno in letno poročilo je na tej povezavi.

Za tutorje je na voljo gradivo:

Predstavitev tutorskega sistema na UL MF 

Poročilo o delu Komisije za učiteljsko tutorstvo v letu 2013

Zlozenka UT 2015-2016

Informacije o dodatnem izobraževanju iz veščin poučevanja in komunikacije.

Nasveti za učinkovitejše učenje študentov so zbrani v objavi Umotvor 5.

Vaše pripombe in vprašanja lahko pošljete Komisiji za učiteljsko tutorstvo Medicinske fakultete UL po elektronski pošti uciteljsko.tutorstvomf.uni-lj.si.

 

Komisija za učiteljsko tutorstvo UL Medicinske fakultete