Prejšnja odprava

Podobno odpravo smo še kot študenti izvedli leta 2006.