VPIS

Vpis v 1. letnik študija EMŠ medicina in EMŠ dentalna medicina:  

Informacije o prijavno sprejemnih postopkih: http://www.uni-lj.si/studij/vpis/

 

Razpis za vpis za študijsko leto 2017/2018 je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Neposredno povezavo do razpisa za Medicinsko fakulteto najdete TUKAJ

 

Študij diplomantov:

V drugem prijavnem roku UL Medicinska fakulteta ni razpisala prostih mest za študij diplomantov. 

 

Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu je študij za diplomante drugostopenjskih programov plačljiv (ne glede na to, da gre za redni študij). Za diplomante prve stopnje študij ni plačljiv. Pravno tolmačenje 77.člena Zakona o visokem šolstvu.pdf ter dodatno pojasnilo MIZŠ glede plačevanja šolnine diplomantov predbolonjskih porgramov ter diplomantov II. stopnje, ki so študij zaključili v tujini. 

 

Šolnina za posamezni letnik na UL MF za študijsko leto 2017/2018 znaša skladno s Cenikom UL 15.000 €.  

Kriteriji za izbor v primeru več prijavljenih kandidatov bodo enaki kriterijem za izbor študentov za vpis v 1. letnik študija preko 1. prijave. 

 

Medicinska fakulteta ne razpisuje prostih mest za vzporedni študij. 

 

Predstavitev študijskih programov:

EMŠ MEDICINA                       EMŠ DENTALNA MEDICINA

2017/2018                             2017/2018 

 

 Cenik storitev za študente 

------------------------------------------------------------------------------------

Vpis

Opisi izbirnih predmetov, ki jih študenti lahko vpišete v 1. letniku so vam na voljo na naši spletni strani.

 

Vpis v višji letnik študija EMŠ medicina in EMŠ dentalna medicina

Informacije o napredovanju redno po programu

Če ne izpolnjujete pogojev za redno napredovanje po programu glejte stran Komisije za študentska vprašanja (KŠV)

 

Ponavljanje letnika:  

Če želite ponavljati letnik in izpolnjujete pogoje za ponavljanje izpolnite prošnjo v VISu (prošnja za izjemno podaljšanje statusa -> Prošnja za ponovni vpis). Podpisano prošnjo pošljete na referat (najkasneje do 25.9.2017), nato pa vam bomo odprli vpisni list.

 

 

10.8.2017:

Vpisne liste za vpis v višji letnik bomo odpirali od 16. avgusta 2017 dalje. 

Dodatno leto: če se želite vpisati v dodatno leto (t.i. absolvent), nam to sporočite po emailu na referatmf.uni-lj.si in odprli vam bomo vpisni list. 

-------------------------------------------------  

10.07.2017 

Dodatno leto 

Študent enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje ima v skladu s peto alinejo prvega odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu pravico, da koristi dodatno leto - to je 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra enovitega magistrskega študijskega programa, če še ni zaključil študija.
Dodatno leto v študijskem letu 2017/2018 lahko koristijo tudi vsi študenti, ki so v študijskem letu 2016/2017 prešli v EMŠ program medicina ali dentalna medicina iz starega univerzitetnega programa in so trenutno vpisani v 6. letnik. 

 

-----------------------------------------------                              

Cenik vpisnine in prispevkov v študijskem letu 2016-2017

Številka transakcijskega računa UL MF: SI56 0110 0603 0708 380.

Nakazila iz tujine: Banka Slovenije, Slovenska c. 35, 1000 Ljubljana, SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN SI56011006030708380, ACCOUNT NO.: 56011006030708380, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana