Zagovori doktorskih disertacij

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča: 

 

- da bo CVETKA PERNAT DROBEŽ, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Pomen kliničnih značilnosti ob postavitvi diagnoze in genetskih polimorfizmov za potek Crohnove bolezni«, v ponedeljek 28. maja 2018 ob 14. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo mag. ALOJZIJA HOČEVAR, dr. med.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vaskulitis IgA pri odraslih: klinične lastnosti, incidenca ter validacija klasifikacijskih meril EULAR/PRINTO/PReS«, v sredo  30. maja 2018 ob 12.  uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo NEJA ŠAMEC, univ. dipl. biokem.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Uporabnost nano-protiteles za razvoj ciljanega zdravljenja glioblastoma«,  

v petek 1. junija  2018 ob  9. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo  MAJA ANTANASOVA, dr. dent. med.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv utrujanja in priprave površine titanove zlitine,  izdelane s selektivnim laserskim taljenjem, na oprijem dentalne keramike«, v petek  1. junija  2018 ob 11:30  uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo asist. KLEMEN JENKO, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Okužba s človeškimi papilomavirusi pri bolnikih z invertiranimi papilomi nosu in obnosnih votlin in s pridruženim ploščatoceličnim karcinomom«, v ponedeljek  4. junija 2018 ob 10. uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo UROŠ MEZEG, dr. dent. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Ovrednotenje površinskih lastnosti ortodontskih nosilcev, žičnih lokov in njihovih degradacijskih procesov v ustni votlini«, v ponedeljek 11. junija 2018 ob 12. uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo asist. TAMARA KNIFIC, mag. farm. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Iskanje novih biokemijskih označevalcev endometrioze in raka endometrija s pristopi proteomike in metabolomike« v ponedeljek 11. junija 2018 ob 14. uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo MARTA CVIJIĆ, dr. med.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom    »Vloga visokoločljivostnih elektrokardiografskih parametrov pri zdravljenju srčnega popuščanja z atrio-biventrikularno elektrostimulacijo srca«  v ponedeljek 18. junija 2018 ob 9. uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.