Zagovori doktorskih disertacij

 

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

 

- da bo  mag. BOGDAN AMBROŽIČ, dr. med.  zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Pomen medialnega patelofemoralnega  ligamenta (MPFL) za stabilnost pogačice«  v torek, dne 10. oktobra  2017 ob 12.00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.