Zagovori doktorskih disertacij

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča: 

 

-  da bo mag. IRENA SREBOTNIK KIRBIŠ, univ. dipl. inž. živ. tehnol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv priprave in fiksacije citoloških vzorcev na imunocitokemično dokazovanje diagnostičnih in napovednih dejavnikov malignih tumorjev« v torek, 21. avgusta 2018 ob 9:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo  URŠA LAMPREHT TRATAR, dr. vet. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Elektrogenska terapija z interlevkinom 12 za zdravljenje kožnih in oralnih tumorjev pri psih«  v torek, 21. avgusta  2018 ob 12. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo AJDA PREVC, mag. funk. biol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom   »Prilagoditev doze obsevalne terapije pri humanem ploščatoceličnem karcinomu ustnega žrela okuženim s humanim virusom papiloma in vitro in in vivo« v petek, 31. avgusta  2018 ob 12. uri  v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- da bo  PETRA ŠINIGOJ, dr. med.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Varnost in učinkovitost novih antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo – prospektivna klinična raziskava«  v petek,  7. septembra  2018 ob 10. uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.