Zagovori doktorskih disertacij

 

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

   

 - Da bo MATIJA VEBER, univ. dipl. bioteh. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Sposobnost dermalnih fibroblastov za diferenciacijo v fenotip podoben žilnim gladkomišičnim celicam« v sredo, dne 21. marca 2018 ob 13:30 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- Da bo TEA LENARČIČ, univ. dipl. biokem. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Molekularna evolucija proteinske domene za vezavo na površino celic«, v torek 27. marca 2018 ob 15. uri v Veliki predavalnici na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19, Ljubljana.

 

- Da bo mag. SIMONA FERJAN, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv zaviralcev razgradnje glukagonu podobnega polipeptida 1 na telesno maso in delovanje beta celic pri ženskah z debelostjo in s sindromom policističnih jajčnikov«, v četrtek 29. marca 2018 ob 9. uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- Da bo asist. KLEMEN PAVLIČ, mag. mat., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Ocenjevanje in primerjava krivulj čistega preživetja«,  v torek,  dne 10. aprila 2018 ob  12:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

 

- Da bo mag. LEJLA PETERNELJ URAN, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Razvoj medicinske prakse v Kopru ter zdravniki in kirurgi v Kopru od renesanse do začetka zatona Beneške republike«, v četrtek 19. aprila 2018 ob 13. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.