Zagovori doktorskih disertacij

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča: 

 

 - da bo MANCA OBLAK, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Učinkovitost in varnost parikalcitola za zmanjšanje proteinurije pri bolnikih s presajeno ledvico: randomizirana, dvojno-slepa, s placebom kontrolirana raziskava« v torek, 16. oktobra 2018 ob 12. uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.