Zagovori doktorskih disertacij

 

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

 - da bo asist. ANJA ŠTERBENC, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Molekularna opredelitev, klinični pomen in tkivni tropizem novega človeškega papilomavirusa, HPV-204 ter sorodnih genotipov«,  v torek, dne 23. januarja  2018 ob  9:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.