Študijski koledar

 

Izpitna obdobja se pri predmetih, kjer pouk poteka v ciklusih, prilagodijo kliničnim ciklusom.

 Študijski koledar za študijsko leto 2018/2019

 

Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018

  

Študijski koledar za študijsko leto 2016/2017 

 

Študijski koledar za študijsko leto 2015/2016