Pravilniki

 

Pravilnik o delovanju in organizaciji Medicinske fakultete v Ljubljani (maj 2017)

 

Pravila študija UL Medicinske fakultete za Enovita magistrska študijska programa 2. stopnje Medicina in Dentalna medicina (veljavna od 20.11.2017)
(PDF verzija)

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin (veljaven od 2. 10. 2017)  

angleška verzija: Assessment of knowledge and skill regulations

Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta UL

 

Postopki in navodila za izvajanje mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja na UL Medicinski fakulteti (april 2015)
(PDF verzija

 

Pravilnik in navodila za najavo vpis in izvedbo izbirnih predmetov na UL MF (maj 2016)

OBRAZEC ZA NAJAVO IZBIRNEGA PREDMETA

 

Kodeks odgovornega obnašanja študentov medicine in dentalne medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (oktober 2015)

(PDF verzija)

 

Poslovnik Komisije za študijske zadeve

 

OBRAZCI 

Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi, daljši od dveh let (Prošnji priložite podpisano obrazložitev in potrdilo o opravljenih izpitih (natisnjeno iz VISa) ali kopijo indeksa.) PROŠNJO ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKITNIVI IZPOLNITE TUDI V VISu! V kolikor nimate dostopa do vašega VISa prosimo kontaktirajte referat. 

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditvami

 

REŽIM ŠTUDIJA za š. l. 2018/2019

Režim študija za predmet  (obrazec v slovenščini)

Course regime (obrazec v angleščini)