Priznavanje izobraževanja

Postopek vrednotenja izobraževanja se vodi v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/2011, popr. 97/2011 in 109/2012). Več informacij o vrednotenju izobraževanja dobite na ENIC NARIC centru, ki deluje v sklopu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Za postopke vrednotenja izobraževanja na področju medicine in dentalne medicine je pristojno Ministrstvo za zdravje. Medicinska fakulteta je pristojna le za vodenja postopkov za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Gre za postopek, v katerem se imetniku tuje listine z odločbo prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja in vpis na doktorski študij.

Vloga se posreduje na naslov:

Uprava UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, če želi študij kandidat nadaljevali na doktorskem študiju, ki ga izvajajo članice UL.

Tajnik
Nastja Babšek Omahen, univ. dipl. prav.

 

Informacije: ga. Maruša Vukelić, e-mail: marusa.vukelicmf.uni-lj.si