Biomedicina

Doktorski študijski program Biomedicina traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.

 

Vse informacije o podiplomskem študiju BIOMEDICINA najdete na tej povezavi.  

  

Obveščamo vas, da smo prešli na nov informacijski sistem VIS, ki je nadomestil prejšnji sistem e-študent. Slednji ni več v uporabi, zato si študenti Biomedicine čim prej uredite uporabniško ime in geslo za VIS, kar lahko uredite tukaj. Več navodil v zvezi z uporabo VISa najdete TUKAJ.

 

17.01.2018 

MENTOR LETA

Društvo Mlada akademija bo tudi letos najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov podelilo nagrado Mentor leta (2017).

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi trenutni doktorski študentje, ki so se vpisali na študij leta 2015 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2015 ali kasneje.

Svojega mentorja lahko predlagajo tako, da do 15. februarja 2018 izpolnijo vlogo, ki smo jo pripravili v obliki elektronskega obrazca v slovenščini in angleščini. Podrobnosti preberite na spletni strani društva. 

Slavnostna podelitev nagrade bo potekala v marcu 2017 v Ljubljani.

 

 

 

 

 

Navodila za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem

 

Navodila za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem

Instructions for Submittting a Doctoral Thesis Theme

 

Obrazci, namenjeni študentom podiplomskega študija na Medicinski fakulteti.

 

Obrazec za prijavo teme doktorske disertacije (pdf. MS Word)

 

Prijavnica za izbirni predmet (pdf, MS Word)

Izjava (so)mentorja o prevzemu mentorstva (MS Word)
Izjava ob oddaji doktorskega dela (pdf., MS Word)

Obrazec za 2. stran doktorske naloge (pdf, MS Word)
Obrazec za oceno predloga doktorske disertacije (pdf, MS Word
Vsebina predloga doktorske teme (pdf)
Ocena doktorske disertacije (pdf, MS Word)
Vprašalnik za ocenjevanje predloga doktorske naloge (pdf)

 

Izdelava doktorske disertacije v obliki člankov

 

Pridobivanje soglasij etičnih komisij v sklopu raziskav na doktorskem študiju - POVEZAVA

 

 

POJASNILA GLEDE ODDALJENEGA DOSTOPA DO DIGITALNE KNJIŽNICE ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE 

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom. 

 

CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto.Več na http://www.mf.uni-lj.si/cmk/program-za-urejanje-referenc-in-citiranje-endnote-site-license

 

 MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE: Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete TUKAJ