Biomedicina

Doktorski študijski program Biomedicina traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.

 

Vse informacije o podiplomskem študiju BIOMEDICINA najdete na tej povezavi.  

  

Obveščamo vas, da smo prešli na nov informacijski sistem VIS, ki je nadomestil prejšnji sistem e-študent. Slednji ni več v uporabi, zato si študenti Biomedicine čim prej uredite uporabniško ime in geslo za VIS, kar lahko uredite tukaj. Več navodil v zvezi z uporabo VISa najdete TUKAJ.
 

  

Navodila za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem

 

Navodila za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem

Instructions for Submittting a Doctoral Thesis Theme

 

Obrazci, namenjeni študentom podiplomskega študija na Medicinski fakulteti.

 

Obrazec za prijavo teme doktorske disertacije (pdf. MS Word)

 

Prijavnica za izbirni predmet (pdf, MS Word)

Izjava (so)mentorja o prevzemu mentorstva (MS Word)

Izjava ob oddaji doktorskega dela (pdf., MS Word)

Obrazec za 2. stran doktorske naloge (pdf, MS Word)

Obrazec za 2. stran doktorske naloge v primeru imenovanja enotne komisje za spremljanje doktorskega študenta (pdfMS Word)

Obrazec za oceno predloga doktorske disertacije (pdf, MS Word

Vsebina predloga doktorske teme (pdf)

Ocena doktorske disertacije (pdf, MS Word)

Vprašalnik za ocenjevanje predloga doktorske naloge (pdf)

 

Izdelava doktorske disertacije v obliki člankov

 

OBVESTILO: Rok za zaključek triletnih programov doktorskega študija in preverjanje podobnosti vsebin

 

Pridobivanje soglasij etičnih komisij v sklopu raziskav na doktorskem študiju - POVEZAVA

 

POJASNILA GLEDE ODDALJENEGA DOSTOPA DO DIGITALNE KNJIŽNICE ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE 

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom. 

 

CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto.Več na http://www.mf.uni-lj.si/cmk/program-za-urejanje-referenc-in-citiranje-endnote-site-license

 

 MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE: Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete TUKAJ