Informacije za srednješolce / bodoče študente

Razpis za vpis za študijsko leto 2018/2019 je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Razpis za vpis - Medicinska fakulteta

 

Vsi kandidati, ki se želijo vpisati na študijski program EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Informacije o ustreznih potrdilih najdete v razpisu. Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika, zahtevani podatek Prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center. Tuji državljani iz držav nečlanic EU morajo potrdilo skupaj z ostalimi prilogami poslati Prijavno-informacijski službi UL najkasneje do 1. 8. 2018.  


Opozorilo - študij diplomantov:
 Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu je študij za diplomante druge stopnje plačljiv (ne glede na to, da gre za redni študij), skladno s cenikom Univerze v Ljubljani. Za diplomante prve stopnje študij ni plačljiv.

Objavljamo pravno tolmačenje 77.člena Zakona o visokem šolstvu ter dodatno pojasnilo MIZŠ glede plačevanja šolnine diplomantov predbolonjskih programov ter diplomantov II. stopnje, ki so študij zaključili v tujini. 

Kriteriji za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa bodo enaki kriterijem za izbor študentov za vpis v 1. letnik študija. 

 

Medicinska fakulteta za študijsko leto 2018/2019 ne razpisuje prostih mest za vzporedni študij. 

 

Informacije o prijavno sprejemnih postopkih najdete v Razpisu za vpis in na spletni strani Univerze v Ljubljani. 

 

Vpis v 1. letnik študija EMŠ medicina in EMŠ dentalna medicina:  

Predstavitev študijskih programov:

EMŠ MEDICINA                      EMŠ DENTALNA MEDICINA

2018/2019                             2018/2019

 

---------------------

 

Informacije za vpis v študijskem letu 2017/2018:

Predstavitev z informativnega dneva za srednješolce, 10. februar 2017

 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja - Informativa 2016 (pripravil Študentski svet UL MF)