Študentske aktivnosti

Študentje medicine smo aktiven člen Medicinske fakultete. Preko Študentskega sveta sodelujemo z vodstvom fakultete.

V Društvu študentov medicine Slovenije (DŠMS) dopolnjujemo študij z z dodatnimi izobraževanji, udejanjamo svoje ideje v različnih projektih ter se povezujemo v globalnem zdravju z drugimi organizacijam. Bogat nabor projektov, ki tečejo v krogu DŠMS-ja, dokazuje željo po izboljševanju sveta okoli nas. Izmenjave v okviru DŠMS so 1. mesečne izmenjave, ki študentu medicine omogočijo nabiranje strokovnih in življenjskih izkušenj v tujih državah pod zelo ugodnimi pogoji.

Društvo za mednarodno dejavnost študentov stomatologije združuje študente dentalne medicine, ki s svojimi idejami, entuzijazmom skrbijo za kakovosten študij ter pestro in zanimivo študentsko življenje.

V prostorih nove medicinske fakultete je možno uporabljati 34 modernih računalnikov v računalniški učilnici Maxilla (nad Mandibulo) in nekaj dostopnih točk v avli. Avla in predavalnice so pokrite z brezžičnim internetnim omrežjem Eduroam.
Bogat vir informacij za študente je nova spletna stran Medicinske fakultete in ostale spletne strani, ki nastajajo pod okriljem študentov Medicinske fakultete Ljubljana.