Študenti

Študenti UL MF smo aktiven del UL Medicinske fakultete. Preko Študentskega sveta UL MF sodelujemo z vodstvom fakultete in aktivno prispevamo h kakovostnemu poteku študija.

V Društvu študentov medicine Slovenije (DŠMS) dopolnjujemo študij z z dodatnimi izobraževanji, udejanjamo svoje ideje v različnih projektih ter se povezujemo v globalnem zdravju z drugimi organizacijam. Bogat nabor projektov, ki tečejo v okviru DŠMS-ja, dokazuje željo po izboljševanju sveta okoli nas.

Društvo za mednarodno dejavnost študentov stomatologije združuje študente dentalne medicine, ki s svojimi idejami, entuzijazmom skrbijo za kakovosten študij ter pestro in zanimivo študentsko življenje.