Lavričevo priznanje

 

Pravilnik za podelitev Lavričevega priznanja