Nastopna predavanja rednih profesorjev

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:

 

 trenutno ni predvidenih nastopnih predavanaj