Nastopna predavanja rednih profesorjev

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

 

    -  da bo imela izr. prof. dr. MATEJA ERDANI KREFT, univ. dipl. biol. javno nastopno predavanje, v  postopku izvolitve v naziv redne  profesorice za področje biologija celice, v petek, 25. maja 2018 ob 13:15 uri v srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

Naslov predavanja:  »Biomimetični modeli in vitro v personalizirani medicini«

 

-  da bo imel izr. prof. dr. IGOR ZUPAN, dr.  med.  javno nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja  za področje interna medicina, v ponedeljek,  18. junija 2018 ob 15:00 uri v srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.  Naslov predavanja: »ELEKTROSTIMULACIJA SRCA V KLINIČNI IN EKSPERIMENTALNI MEDICINI«