Nastopna predavanja rednih profesorjev

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:

 

-  da bo imela red. prof. dr. BOJANA ŽVAN, dr. med. javno nastopno predavanje ob izvolitvi v naziv redne profesorice za področje nevrologija, v petek, 22. decembra 2017 ob 12:00 uri v srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

Naslov predavanja: »Nevroklaster tim – vizija nacionalne mreže TeleKap«