Nastopna predavanja rednih profesorjev

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča: