Raziskovalna dejavnost

 

Medicinska fakulteta izvaja raziskovalne aktivnosti na področju medicinskih znanosti v okviru kateder, inštitutov in centrov v domačih, evropskih in drugih mednarodnih znanstvenih projektih.