Pravilniki, navodila

Pravila o organizaciji znanstvenoraziskovalnega dela na UL MF

 

Dokumenti UL o intelektualni lastnini in avtorskih pravicah

UL Intellectual property policy 24.2.2016.pdf

Pravilnik o upravljanju s PIL na UL (26.1.2016, 11.2.2016).pdf

P.V Priporocila glede ustrezne uporabe avtorskih del.pdf

P.VI Opozorilo za objavo pri fotokopirnih strojih.pdf

 

Povezava na Univerzitetno službo za raziskave, razvoj in intelekt. lastnino

 

Committee on Publication Ethics

 

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.