Postopek vpisa izbirnih predmetov

POSTOPEK  VPISA IZBIRNIH PREDMETOV

 

Študenti ob vpisu izberejo izbirne predmete, ki so določeni v akreditiranem študijskem programu v zimskem ali poletnem semestru. Pri nekaterih izbirnih predmetih (npr. raziskovanje v medicini) veljajo posebni pogoji. Več informacij najdete v Pravilniku in navodilih za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov na UL MF

 

Študenti lahko vpišete izbirne predmete glede na letnik, v katerega se vpisujete. Informacije o izbirnih predmetih najdete na naslednjih straneh: 

 

Izbirni predmeti EMŠ MEDICINA*

Izbirni predmeti EMŠ DENTALNA MEDICINA*

* V študijskem letu se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz seznama, tako tisti, ki so najavljeni za leto 2016/2017 kot tisti za 2017/2018. 

 

Študentom, vključenim v program mobilnosti (Erasmus+ izmenjave) in bodo izbirni predmet opravljali v tujini, se bo predmet priznal skladno z 32. členom Pravil študija na UL MF

 

ZAMENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV

Menjava izbirnih predmetov je mogoča skladno s Pravilnikom in navodili za najavo vpis in izvedbo izbirnih predmetov na UL MFMenjava izbirnih predmetov prvega semestra je mogoča do 31. oktobra, izbirnih predmetov drugega semestra pa do 31. marca 2017. V vseh ostalih primerih je menjava mogoča le s potrditvijo Komisije za študentska vprašanja (KŠV). 

Obrazec za menjavo izbirnega predmeta