Postopek vpisa izbirnih predmetov

POSTOPEK  VPISA IZBIRNIH PREDMETOV

 

Študenti ob vpisu izberejo izbirne predmete, ki so določeni v akreditiranem študijskem programu v zimskem ali poletnem semestru. Pri nekaterih izbirnih predmetih (npr. raziskovanje v medicini) veljajo posebni pogoji. Več informacij najdete v Pravilih študija na UL MF in v Pravilniku in navodilih za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov na UL MF

 

Študenti lahko vpišejo izbirne predmete glede na letnik, v katerega se vpisujejo. V vsakem letniku študent izbere dva predmeta s tremi kreditnimi točkami ali en predmet s šestimi kreditnimi točkami. Informacije o izbirnih predmetih najdete na naslednjih straneh: 

 

Izbirni predmeti EMŠ MEDICINA

Izbirni predmeti EMŠ DENTALNA MEDICINA

 

 

ZAMENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV

Menjava izbirnih predmetov je mogoča skladno s Pravilnikom in navodili za najavo vpis in izvedbo izbirnih predmetov na UL MFMenjava izbirnih predmetov prvega semestra je mogoča do 31. oktobra tekočega študijskega leta, menjava izbirnih predmetov drugega semestra pa do 31. marca tekočega leta. V vseh ostalih primerih je menjava mogoča le s potrditvijo Komisije za študentska vprašanja (KŠV). 

Obrazec za menjavo izbirnega predmeta