Etični kodeks

The Code of Ethics-UL ANG - final.pdf

Etični kodeks za raziskovalce UL- SLO.pdf