Obvestila za študente

POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH (IN O POVPREČNI OCENI)

 1)    Na banki ali pošti ali preko e-bančništva plačate 4,5 € (od 1. oktobra dalje 4.6 €) na št. transakcijskega računa UL MF (SI56 0110 0603 0708 380; namen: potrdilo o opravljenih izpitih, reference ni potrebno vpisati)

 2)    V referat prinesete potrdilo o plačilu in svojo študentko izkaznico; potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni vam izdamo takoj.

 3)     V kolikor bo potrdilo za vas prevzel kdo drug, potrebuje z vaše strani podpisano pooblastilo. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nov Statut Univerze v Ljubljani v 147. členu predvideva, da lahko študent izpit ponavlja štirikrat. Za ponavljanje se ne šteje ponovno opravljanje izpita na temelju uspešne pritožbe zoper izpitno oceno.

Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta Univerze v Ljubljani so na voljo TUKAJ

 

ZVIŠEVANJE OCENE

Popravljanje ocene ureja 32. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ prgrama medicina in dentalna medicina.  

Za zviševanje ocene pri posameznem predmetu se je potrebno dogovoriti za datum višanja ocene pri pristojni katedri/inštitutu. Vlogo oz. prošnjo, ki jo napišete sami, nato prinesete v študentski referat. 

Prošnja mora vsebovati naslednje podatke:

-          ime, priimek in vpisno številko,
-          letnik ter smer študija,
-          naziv predmeta, pri katerem se ocena viša,
-          datum izpitnega roka, na katerem ste oceno pridobili,
-          pridobljena stara ocena
-          datum višanja ocene.