Obvestila za študente

Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani so na voljo TUKAJ

 

 

PRIJAVA NA IZPIT

Študent se mora na posamezni predmetni izpit prijaviti najmanj 5 dni pred izpitnim rokom. Študent se lahko odjavi od predmetnega izpita najkasneje do poldneva (do 12. ure) dan pred izpitom.

Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit le, če se je nanj pravočasno prijavil. V kolikor se študent ni pravočasno prijavil na izpit (preko informacijskega sistema VIS), izpita ne more opravljati. Če ima študent tehnične težave s prijavo na VIS se lahko obrne na referat.

 

 

----------------------------------

SEZNAM SKUPIN V 1. LETNIKU za študijsko leto 2017/2018: SEZNAM

Menjava skupin med študenti ni dovoljena

 

 

--------------------------------------

POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH (IN O POVPREČNI OCENI)

 1)    Na banki ali pošti ali preko e-bančništva plačate 4,60 € na št. transakcijskega računa UL MF (SI56 0110 0603 0708 380; namen: potrdilo o opravljenih izpitih, reference ni potrebno vpisati). Za osebe brez statusa se znesek podvoji. 

 2)    V referat prinesete potrdilo o plačilu in svojo študentko izkaznico; potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni vam izdamo takoj.

 3)     V kolikor bo potrdilo za vas prevzel kdo drug, potrebuje z vaše strani podpisano pooblastilo. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

ŠTEVILO OPRAVLJANJ IZPITOV

Nov Statut Univerze v Ljubljani v 147. členu predvideva, da lahko študent izpit ponavlja štirikrat. Za ponavljanje se ne šteje ponovno opravljanje izpita na temelju uspešne pritožbe zoper izpitno oceno.

Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta Univerze v Ljubljani so na voljo TUKAJ

 

 

--------------------------------------

ZVIŠEVANJE OCENE

Popravljanje ocene ureja 32. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa medicina in dentalna medicina.  

Za zviševanje ocene pri posameznem predmetu se je potrebno dogovoriti za datum višanja ocene pri pristojni katedri/inštitutu. Vlogo oz. prošnjo, ki jo napišete sami, nato prinesete v študentski referat. 

Prošnja mora vsebovati naslednje podatke:

-          ime, priimek in vpisno številko,
-          letnik ter smer študija,
-          naziv predmeta, pri katerem se ocena viša,
-          datum izpitnega roka, na katerem ste oceno pridobili,
-          pridobljena stara ocena
-          datum višanja ocene.