Izpit CCSE

Navodila in napotki za prijavo in izvedba izpita Comprehensive Clinical Science Examination (CCSE) na UL Medicinski fakulteti: Navodila-CCSE.pdf

Obrazec za prijavo in izjava o varovanju osebnih podatkov: Obrazec za prijavo - CCSE.pdf 

Vse kandidate vljudno prosimo, da izpolnijo Obrazec za prijavo-CCSE in ga pošljejo na elektronski naslov: ccsemf.uni-lj.si.

 

Dodatne informacije o izpitu CCSE (v angleščini; odgovori študentov Univerze na Islandiji).

 

Obvestila

1. V skladu s pogoji opravljanja izpita CCSE na UL MF (več informacij v Navodilih in napotkih za prijavo in izvedbo izpita CCSE) diplomanti UL MF stroškov prvega opravljanja izpita ne plačajo.

2. Bodite pozorni tudi na rok za odjavo od izpita: Kandidati se lahko odjavijo od izpita CCSE do 7 koledarskih dni pred izpitnim rokom po elektronski pošti: ccsemf.uni-lj.si.

3. Prijava za študente UL MF je elektronska v Spletni učilnici MF. Vsi kandidati morajo, ne glede na način prijave, izpolniti Obrazec za prijavo - CCSE (zgoraj).

4. V Spletni učilnici MF, v spletnem "predmetu" Mednarodni izpit CCSE, se lahko prijavite za opravljanje izpita CCSE, ki bo februarja 2018. Možnost prijavljanja je odprta do 17. 11. 2017. Prijavijo se lahko kandidati, ki so diplomirali na MF UL med 1.5.2016 in 20.10.2017. Vsi ostali kandidati se prijavijo tako, da izpolnijo Obrazec za prijavo in izjava o varovanju osebnih podatkov: Obrazec za prijavo - CCSE.pdf, in ga pošljejo na elektronski naslov ccsemfuni-lj.si. Pogoj za opravljanje izpita je uspešno zaključen študij medicine.

5. Kandidati, ki še niso prevzeli potrdil o opravljenem izpitu CCSE, lahko prevzamejo potrdila v času uradnih ur v Tajništvu UL MF.

 

 

Izpitni roki v študijskem letu 2017/2018:

6. 2. 2018 (odvsino od števila prijav, dodatni rok: 7. 2. 2018)

- poskusni izpit: 31. 1. 2018 ob 10:00 v učilnici IBMI.

 

18. 9. 2018 (odvisno od števila prijav, dodatni rok: 19. 9. 2018)

- prijave v Spletni učilnici UL MF bodo odprte v začetku junija 2018.

 

Izpitni roki v študijskem letu 2016/2017:

11. 1. 2017

19. 6. 2017

22. 6. 2017

25. 9. 2017 ob 10:00 (pridite 30 minut pred začetkom izpita) 

27. 9. 2017 ob 10:00 (pridite 30 minut pred začetkom izpita)  

 

 

 

Elektronski naslov: ccsemf.uni-lj.si