Izpit CCSE

Navodila in napotki za prijavo in izvedba izpita Comprehensive Clinical Science Examination (CCSE) na UL Medicinski fakulteti: Navodila-CCSE.pdf

 

Postopek prijave za kandidate, ki so diplomirali na UL MF, do največ 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE:

Prijava za študente UL MF je elektronska v Spletni učilnici MF (spletni "predmet" Mednarodni izpit CCSE).

Izjava o privolitvi uporabe osebnih podatkov v zvezi s postopkom prijave na izpit CCSE (za diplomante UL MF): privolitev-CCSE.pdf. Obrazec boste ob prijavi oddali v Spletni učilnici UL MF.

 

Postopek prijave za kandidate, ki so diplomirali na UL MF, več kot 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE:

Prijavo za opravljanje izpita CCSE CCSE-Application.pdf pošljite na elektronski naslov: ccsemf.uni-lj.si

Prijavo bo pregledala in o vsaki prijavi individualno odločala Komisija za študentska vprašanja UL MF. Kandidati boste pravočasno obveščeni o odločitivi po elektronski pošti.

  

Postopek prijave za kandidate, ki so diplomirali na drugih univerzah:

Vse kandidate drugih ustreznih univerzitetnih programov vljudno prosimo, da izpolnijo Obrazec za prijavo-CCSE in ga pošljejo na elektronski naslov: ccsemf.uni-lj.si. Pogoj za opravljanje izpita je uspešno zaključen študij študijskega programa medicine.

Obrazec za prijavo in izjava o varovanju osebnih podatkov za kandidate drugih ustreznih univerzitetnih programov: CCSE-Application.pdf.

 

 

Dodatne informacije o izpitu CCSE (v angleščini; odgovori študentov Univerze na Islandiji).

 

Obvestila

1. V skladu s pogoji opravljanja izpita CCSE na UL MF (več informacij v Navodilih in napotkih za prijavo in izvedbo izpita CCSE) diplomanti UL MF stroškov prvega opravljanja izpita ne plačajo.

2. Bodite pozorni tudi na rok za odjavo od izpita: Kandidati se lahko odjavijo od izpita CCSE do 7 koledarskih dni pred izpitnim rokom po elektronski pošti: ccsemf.uni-lj.si.

3. Prijava za študente UL MF je elektronska v Spletni učilnici MF.

4. Kandidati, ki so diplomirali na UL MF, se prijavijo v Spletni učilnici MF, v spletnem "predmetu" Mednarodni izpit CCSE. Možnost prijavljanja je odprta do 15. 7. 2018. Prijavijo se lahko kandidati, ki so diplomirali na MF UL med  in 11. 6. 2018.

5. Kandidati drugih ustreznih univerzitetnih študijskih programov se prijavijo tako, da izpolnijo Obrazec za prijavo in izjava o varovanju osebnih podatkov/CCSE-Application: CCSE-Application.pdf, in ga pošljejo na elektronski naslov ccsemfuni-lj.si. Pogoj za opravljanje izpita je uspešno zaključen študij študijskega programa medicine.

6. Kandidati, ki še niso prevzeli potrdil o opravljenem izpitu CCSE, lahko prevzamejo potrdila v času uradnih ur v Tajništvu UL MF.

 

Izpitni roki v študijskem letu 2018/2019:

Februar 2019 (predvidoma v tednu od 18-22 februarja 2019)

 

Izpitni roki v študijskem letu 2017/2018:

6. 2. 2018 (odvsino od števila prijav, dodatni rok: 7. 2. 2018)

- poskusni izpit: 31. 1. 2018 ob 10:00 v učilnici IBMI.

 

18. 9. 2018 (odvisno od števila prijav, dodatni rok: 19. 9. 2018)

- prijave v Spletni učilnici UL MF bodo odprte od predvidoma 11.-12. junija 2018.

 

Izpitni roki v študijskem letu 2016/2017:

11. 1. 2017

19. 6. 2017

22. 6. 2017

25. 9. 2017 ob 10:00 (pridite 30 minut pred začetkom izpita) 

27. 9. 2017 ob 10:00 (pridite 30 minut pred začetkom izpita)  

 

 

 

Elektronski naslov: ccsemf.uni-lj.si