Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL

 

Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL, velja od 1.9.2016

 

Seznam dejavnosti UL MF