Izbirni predmeti EMŠ Medicina

Izbirni predmeti EMŠ Medicina v študijskem letu 2018/2019: 

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz seznamov, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.