1. letnik

 

Informacije o izvajanju izbirnih predmetov v 1. letniku

 

Izbirni predmeti 1. letnik, EMŠ medicina

 

 
  Ime predmeta           ects
  Biokataliza z encimologijo   3
  Biokemija steroidov 3
  E-izobraževanje in e-gradiva v medicini 3
  Osnove genske tehnologije in molekularne medicine - termin C 3
  Osnove računalniško podprtih metod slikanja v medicini  3
  Struktura in funkcija proteinov 3
  Temelji medicinske celične biologije 3
  Tkivno inžinirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
  Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in pri zdravljenju  3
  Zdravstvene ustanove 3
  Zdravstveno informacijski praktikum 3

* V študijskem letu 2017/2018 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz seznama, tako tisti, ki so najavljeni za leto 2016/2017, kot tisti za študijsko leto 2017/2018.