3. letnik

zbirni predmeti 3. letnik, EMŠ medicina

 
Ime predmeta ects
Biokemija steroidov 3
Biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo  3
Biomehanika sklepov 6
Celična biotehnologija: napredna celična zdravila 6
Dermatopatologija 3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Epigenetika v onkologiji  3
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija – elektrokardiografija (EKG) 3

Fiziologija športa

3
Fiziologija-mikrocirkulacija 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Humana genetika  3

Izbrana poglavja iz imunologije

3

Klinično – patološke korelacije v nefropatologiji  

3
Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih 6
Modeliranje v biokemiji 6
Molekularna biologija povezave um/zavest-telo 3
Motivacijske tehnike 3
Motnje presnove 3
Nekodirajoča RNA 3
Nevrofiziologija 3
Nevropatologija 3
Oportunistični in tropski paraziti 3

Osnove genske tehnologije in molekularne medicine

3
Osnove klinične farmakologije 3
Patofiziologija – novi pristopi, poglabljanje in povezovanje 3
Patogenetski mehanizmi pri bakterijskih in virusnih boleznih 3
Patologija prebavil 3
Praktična medicinska genetika  3
Raziskave v farmakologiji – izbrane teme v farmakologiji  6
Raziskovanje v biokemiji 6
Raziskovanje v javnem zdravju 6
Raziskovanje v medicini 6
Sodobna informatika v biomedicini 1 3
Tkivno inžinirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3
Uporaba genske tehnologije v medicini   3

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz zgornjega seznama, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.