4. letnik

 

Izbirni predmeti 4. letnik, EMŠ medicina  
   
Ime predmeta ects
Biokemija steroidov 3
Biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo 3
Biomehanika sklepov 6
Celična biotehnologija: napredna celična zdravila 6
Demence 3
Dermatovenerologija 3
Eksperimentalne metode v farmakogenetiki 6
Ekstrapiramidne bolezni 3
Epigenetika v onkologiji  
Farmakogenetika v medicini 3
Fiziologija – elektrokardiografija (EKG) 3

Fiziologija športa

3
Fiziologija-mikrocirkulacija 3
Funkcijska genomika v medicini 3
Hiperbarična fiziologija in medicina 3
Hormonsko odvisne ginekološke bolezni: klinični in biokemijski vidiki 3
Izbirni predmet – ortopedija 3
Kirurgija v izrednih razmerah 3

Klinična prehrana 1 

 3

Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih

6

Medpoklicno sodelovanje  

 6
Modeliranje v biokemiji 6
Molekularna biologija povezave um/zavest-telo 3
Motnje presnove 3

Možgansko - žilne bolezni

 
Nekodirajoča RNA 3
Nevrofiziologija 3

Okvare perifernih živcev

 

Osnove genske tehnologije in molekularne medicine

3
Osteosinteza 6

Patofiziološki temelji kritičnih bolezenskih stanj I 

3
Pogoji za operacijsko delo(obvezni izbirni strokovni predmet za vse generacije študentov, vpisane v 1. letnik v šol.l. 2014/2015 in prej 3
Poškodbe ligamentarnega aparata sklepov  6
Praktična medicinska genetika 3
Psihiatrija 3
Raziskave v družinski medicini 6
Raziskave v farmakologiji – izbrane teme v farmakologiji 6
Raziskovanje tkiv 6
Raziskovanje v biokemiji 6
Raziskovanje v javnem zdravju 6
Raziskovanje v medicini 6
Sodobna informatika v biomedicini 1 3
Temelji molekularne epidemiologije 3
Tkivno inžinirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 6
Uporaba bioinformatskih pristopov v medicini 3

Uporaba genske tehnologije v medicini 

 
Zagotavljanje odprte dihalne poti: od enostavnih pripomočkov do težke intubacije 3
Zlomi in patologija v področju kolka 6

* V študijskem letu 2018/2019 se bodo izvajali vsi izbirni predmeti iz zgornjega seznama, ne glede na informacijo o študijskem letu izvajanja, ki je navedena v obrazcu posameznega predmeta.